Can ban nghe tuoi gia re tai Binh Phuoc

  • Thread starter vancuong1987
  • Ngày gửi
V

vancuong1987

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div>Hien nay nha em dang tien hanh thu hoach nghe voi so luong khoang 40 tan nghe tuoi.</div><div>Chung loai: nghe do ( chua nhieu tinh dau nhat )</div><div> Nha em da thu nghiem va trong thanh cong voi chung loai nghe nay tai manh dat Binh Phuoc mang lai nang suat cao.</div><div>&nbsp;Hien dang trong giai doan thu hoach, neu cac ban co nhu cau can mua giong nghe de trong thi minh se ban va tu van trong tren dia ban mien Dong Nam Bo.</div><div>&nbsp;Gia nghe giong: 15.000 vnd / kg. ( giao hang tan noi neu mua so luong lon hon 2 tan )</div><div>&nbsp;Gia nghe thu mua tai vuon nha minh la: 12.000 vnd / kg . Dia diem: Xa Thong Nhat. huyen Bu Dang, tinh Binh Phuoc.</div><p>Quy cong ty thu mua va cac ban quan tam xin lien he voi minh qua so dien thoai: 0903 810 177 hoac email: smilevietnam7777@gmail.com.</p><p>&nbsp;Minh rat mong duoc su thien chi tu quy cong ty va cac ban.</p><p>&nbsp;Xin chan thanh cam on,</p><p>&nbsp;Van Cuong&nbsp;</p><p>&nbsp;0903 810 177</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Van Cuong
- Địa chỉ: Thong Nhat, Bu Dang, Binh Phuoc
- Điện thoại: 0903 810 177 - Fax:
- email: smilevietnam7777@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx