cần bán nghệ tươi và khô

  • Thread starter CAO ĐỨC DINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CAO ĐỨC DINH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CAO ĐỨC DINH
- Địa chỉ: Phú Nhuận, tp HCM
- Tel, Fax: 01689934169 ::: FaX
- email: ducdinh_802@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện t&ocirc;i đang sản xuất nghệ (tươi v&agrave; kh&ocirc;) số lượng lớn.</p><p>&nbsp;Về sản phẩm: đảm bảo y&ecirc;u cầu về chất lượng,kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể kiểm tra nếu cần thiết.</p><p>Về gi&aacute; cả: giao dịch thỏa thuận, tương th&iacute;ch với chất lượng sản phẩm cung cấp.</p><p>&nbsp;Về vận chuyển: c&oacute; thể cung cấp tận nơi (với số lượng lớn trong phạm vi miền Nam)</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ: <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>01689934169 gặp anh Đức Vinh</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>hoặc<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>01972597655 gặp anh Diệp.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top