cần bán nhím giống, nhím thịt và nhím tơ

  • Thread starter vnshare2011
  • Ngày gửi
V

vnshare2011

Guest
#1
<p>Hiện trang trại t&ocirc;i đang c&oacute; một số nh&iacute;m cần b&aacute;n, b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i,</p><p>cụ thể như sau:</p><p>- 1 cặp nh&iacute;m tơ khoảng 4,5kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 4 triệu</p><p>- 1 cặp nh&iacute;m tơ c&acirc;n nặng khoảng 6,5 kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 5,5 triệu</p><p>- 1 cặp nh&iacute;m con c&aacute;i giống 4,5kg&nbsp; con đực 3,5kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 3,5 triệu</p><p>- 1 con nh&iacute;m đực b&aacute;n nh&iacute;m thịt gi&aacute; 300.000/kg&nbsp; c&acirc;n nặng 8-9kg</p><p>- 1 con nh&iacute;m c&aacute;i 8,5kg gi&aacute; b&aacute;n 5,5 triệu</p><p>&nbsp;</p><p>b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;Hai Bang c&agrave;ng long</p><p>sdt: 0168 6801 524</p><p>email:&nbsp; hhtuan1989@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>xin cảm ơn !</p><p><img width="500" height="375" border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/eug1326266664.jpg" />&nbsp;</p><p>h&igrave;nh ảnh mang t&iacute;nh minh họa, <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Văn Bang
- Địa chỉ: Khóm 5 Càng Long, Trà Vinh
- Điện thoại: 01686801524 - Fax:
- email: hhtuan1989@gmail.com