CAN BAN NHIM

nhim

Lữ khách
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font><strong style="text-align: left; line-height: 17px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-box-shadow: none">Nh&iacute;m con gi&aacute; 1,5 - 2tr/ cặp<br /><br />-Nh&iacute;m lỡ 5-6 th&aacute;ng gi&aacute; 3tr/ cặp<br /><br />-Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh gi&aacute; 4tr/cặp<br /><br />-Nh&iacute;m sinh sản gi&aacute;5TR/cặp<br /><br />-Nh&iacute;m gia đ&igrave;nh bố mẹ dắt 1 con gi&aacute;&nbsp;5.5 tr ( cả 3 con);&nbsp;</strong><span style="text-align: left; line-height: 17px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-box-shadow: none">&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none">dắt 2 con gi&aacute; 6TR( cả 4 coN</strong></span></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vanthuyet
- Địa chỉ: 63b ba diem hoc mon
- Điện thoại: 0918416839 - Fax:
- email:
 

lamhungb

Lữ khách
#6
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font><strong style="text-align: left; line-height: 17px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-box-shadow: none">Nh&iacute;m con gi&aacute; 1,5 - 2tr/ cặp<br /><br />-Nh&iacute;m lỡ 5-6 th&aacute;ng gi&aacute; 3tr/ cặp<br /><br />-Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh gi&aacute; 4tr/cặp<br /><br />-Nh&iacute;m sinh sản gi&aacute;5TR/cặp<br /><br />-Nh&iacute;m gia đ&igrave;nh bố mẹ dắt 1 con gi&aacute;&nbsp;5.5 tr ( cả 3 con);&nbsp;</strong><span style="text-align: left; line-height: 17px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-box-shadow: none">&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none">dắt 2 con gi&aacute; 6TR( cả 4 coN</strong></span></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vanthuyet
- Địa chỉ: 63b ba diem hoc mon
- Điện thoại: 0918416839 - Fax:
- email:
Hiện mình có 17 cặp nhím bố mẹ
lâu rùi ko có ai gọi mua nhím ,mà nhím thì ăn nhiều quá ,bây h mình cần thanh lý

có người trã nhím bố mẹ : 1,7 triu/ cặp bố mẹ,,xin hỏi ỡ đâu mua cao hơn ,chỉ mình với

mình sẽ thanh lý hết
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx