Cần bán Nhím

Tonny

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Khánh Thịnh
- Địa chỉ: 19/32 Khu Phố 5, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
- Tel, Fax: 091 750 4259
- email:
================================

<p>T&ocirc;i hiện cần tiền sửa chữa nh&agrave; n&ecirc;n muốn b&aacute;n nh&iacute;m số lượng &amp; chủng loại:</p><p>1) 1 cặp nh&iacute;m Bờm bố mẹ (Rất lớn con)&nbsp; (Đ&atilde; đẻ 1 lứa đầu 2 con). Hiện đang c&oacute; bầu tr&ecirc;n 2 th&aacute;ng. <strong>Gi&aacute; 34tr đồng/cặp</strong>.</p><p>2) Một cặp nh&iacute;m đang mang bầu (Lứa đầu ti&ecirc;n). <strong>Gi&aacute; 30tr đồng/cặp</strong></p><p>3) <strong>Một nh&iacute;m c&aacute;i&nbsp;7 th&aacute;ng tuổi gi&aacute; 9 triệu đồng</strong></p><p><strong>B&aacute;n cả 5 con gi&aacute; 68 ~ 70 triệu</strong>.</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i, xin li&ecirc;n lạc theo số di động tr&ecirc;n. </p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</p><p>Đỗ Kh&aacute;nh Thịnh.</p>
 


Trường Giang

Thành viên rất tích cực
Về mặt giá cả, các bác có quyền nhận xét nhưng dùng ngôn từ có chừng mực. Để thông báo cho BQT thì dùng chức năng
report.gif
 


Top