Cần bán Nhím

  • Thread starter Tonny
  • Ngày gửi
T

Tonny

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Khánh Thịnh
- Địa chỉ: 19/32 Khu Phố 5, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
- Tel, Fax: 091 750 4259
- email:
================================

<p>T&ocirc;i hiện cần tiền sửa chữa nh&agrave; n&ecirc;n muốn b&aacute;n nh&iacute;m số lượng &amp; chủng loại:</p><p>1) 1 cặp nh&iacute;m Bờm bố mẹ (Rất lớn con)&nbsp; (Đ&atilde; đẻ 1 lứa đầu 2 con). Hiện đang c&oacute; bầu tr&ecirc;n 2 th&aacute;ng. <strong>Gi&aacute; 34tr đồng/cặp</strong>.</p><p>2) Một cặp nh&iacute;m đang mang bầu (Lứa đầu ti&ecirc;n). <strong>Gi&aacute; 30tr đồng/cặp</strong></p><p>3) <strong>Một nh&iacute;m c&aacute;i&nbsp;7 th&aacute;ng tuổi gi&aacute; 9 triệu đồng</strong></p><p><strong>B&aacute;n cả 5 con gi&aacute; 68 ~ 70 triệu</strong>.</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i, xin li&ecirc;n lạc theo số di động tr&ecirc;n. </p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</p><p>Đỗ Kh&aacute;nh Thịnh.</p>
 
up cho bác nè chúc bác mau bán được nhím nha....................
 
Về mặt giá cả, các bác có quyền nhận xét nhưng dùng ngôn từ có chừng mực. Để thông báo cho BQT thì dùng chức năng
report.gif
 
Back
Top