CẦN BÁN NHÍM

  • Thread starter nguyen dang tien
  • Ngày gửi
N

nguyen dang tien

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN ĐĂNG TIẾN
- Địa chỉ: CÁT QUẾ HOÀI ĐỨC HÀ TÂY
- Tel, Fax: ::: FaX 0976363841
- email: khuctinhbuon_h14@yahoo.com.vn
================================

TOI CAN BAN NHIM AI CO NHU CAU THI LIEN HE VOI TOI QUA SO DIEN THOAI 0976363841 NHE,MOI CHI TIET SE DC TRAO DOI QUA DIEN THOAI SAU
 

Top