Cần bán ớt khô số lượng lớn

  • Thread starter nguyenvanhauqc
  • Ngày gửi
N

nguyenvanhauqc

Guest
#1
<div class="i1"> <div class="i2"> <div class="i3"> <div id="description-text"> <div class="i1"> <div class="i2"> <div class="i3"> <div id="description-text"> <p><span style="color: #003399; font-size: medium">NH&Agrave; CUNG CẤP ĐỒ N&Ocirc;NG SẢN LỚN Ở MIỀN T&Acirc;Y</span><br /> <span style="font-size: small">Xin Ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch Đ&atilde; Gh&eacute; Thăm<br /> Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp ớt hiểm kh&ocirc; với số lượng lớn trong nước v&agrave; xuất khẩu<br /> T&ecirc;n sản phẩm Ớt Kh&ocirc; Loại 1 xuất khẩu v&agrave; Ớt Kh&ocirc; loại 2 chế phẩm<br /> Với chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả của ch&uacute; t&ocirc;i cung cấp hiện nay l&agrave; tốt nhất,ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng chiến lượt thu mua theo thời gi&aacute; cho sản phẩm Ớt kh&ocirc;,v&igrave; vậy gi&aacute; của ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện nay rất cạnh tranh tr&ecirc;n thị trường,mong được cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;c h&agrave;ng<br /> <span style="color: #ff3300">H&atilde;y Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; để được tư vấn về sản phẩm. &nbsp; Nguyễn&nbsp; Văn Hậu mobile;<strong style="color: black; background-color: #ffff66">0946465979</strong>-0943432244&nbsp;&nbsp; Email-nguyenvanhauqc@yahoo.com&nbsp; SKYPE:nguyenvanhauqc</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hậu
- Địa chỉ: PT Long Xuyen An Giang
- Điện thoại: 0946465979 - Fax:
- email: nguyenvanhauqc@yahoo.com