Cần bán ớt ngọt (số lượng khoảng 300-500 kg)

  • Thread starter nguyá»…n văn hữu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn văn hữu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn hữu
- Địa chỉ: 216 Hàm Nghi, Kim Tân, Lào Cai
- Tel, Fax: 0916052686 ::: FaX
- email: 2531980@gmail.com
================================

<p><font size="6">Đến trước tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n khoảng 5 - 10 ng&agrave;y t&ocirc;i c&oacute; h&agrave;ng ớt ngọt (tự trồng), số lượng khoảng 300-500 kg cần b&aacute;n. </font></p><p><font size="6">Li&ecirc;n hệ SĐT: 0916 052 686</font></p><p><font size="6">or 0203 515253</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top