CẦN BÁN PHÂN TRÙN QUẾ & TRÙN QUẾ ĐÔNG LẠNH

  • Thread starter CÔNG TY TNHH SX-TM&DV HẢI ĐỨC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TNHH SX-TM&DV HẢI ĐỨC

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SX-TM&DV HẢI ĐỨC
- Địa chỉ: 05 MÊ LINH-ĐÀ LẠT -LÂM ĐỒNG
- Tel, Fax: 0989720830 ::: FaX
- email: RATHUE308@YAOO.COM
================================

<p>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT RAU CỦ QUẢ SẠCH V&Agrave; SẢN XUẤT PH&Acirc;N PHỐI PH&Acirc;N TR&Ugrave;N QUẾ NGUY&Ecirc;N CHẤT.CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐẪ SẢN XUẤT V&Agrave; THỬ NGIỆM TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TẠI TRANG TRẠI CỦA M&Igrave;NH.N&Ecirc;U QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU MUA HOẶC THĂM QUAN M&Ocirc; H&Igrave;NH TRANG TRẠI XIN LI&Ecirc;N HỆ :KS:HỒ MINH ĐỨC - DD:0989720830</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top