CẦN BÁN SẮN LÁT

  • Thread starter HIEUVOVAN
  • Ngày gửi
H

HIEUVOVAN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH ĐT-TM TRUONG PHAT
- Địa chỉ: TAN BINH
- Tel, Fax: 0986688123
- email: HIEUVOVAN2009@YAHOO.COM
================================

<strong>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP</strong><strong><font size="3"> TINH BỘT M&Igrave;,M&Igrave; L&Aacute;T,ĐẬU PHỘNG...<br />GI&Aacute; CỰC HOT Đ/KG.<br />SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM,THỨC ĂN C&Ocirc;NG NGHIỆP, KEO D&Aacute;N GIẤY B&Igrave;A, HỒ SỢI DỆT&hellip;<br />BAO 60KG.<br />LH: C&Ocirc;NG TY TNHH ĐT - TM TRƯỜNG PH&Aacute;T.<br /></font></strong><strong>ĐT: 0986688123</strong><strong><br /></strong><strong>EMail</strong><strong><font size="3">: HIEUVOVAN2009@YAHOO.COM</font><br /></strong>
 
Back
Top