Cần bán sản phẩm chăn nuôi gia súc xuất nhập khẩu Ấn Độ

  • Thread starter Canopus Trade Links Pvt.Ltd
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Canopus Trade Links Pvt.Ltd

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Canopus Trade Links Pvt.Ltd
- Địa chỉ: 236/26 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí MInh
- Tel, Fax: 08 3512 7093/93/95 _ Fax: 08 3512 70 92
- email: canopusanimalfeed@yahoo.in
================================

<p>Canopus tr&acirc;n trọng xin giới thiệu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản</p><p><font size="2"><span style="font-family: Arial"><strong><u>Indian Yellow Corn Grade 1</u></strong></span><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;</font></font></p><p><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial"><strong>Specifications:</strong></span></p><p><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial" /><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">Moisture : Below 14 % <br />Damaged/Discoloured/Brokern : 5 % Max<br />Foreign Matter: 2 % Max<br />Aflatoxin: Below 20 PPB&nbsp;</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Arial" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;<u><strong><span style="font-family: Arial">Rapeseeds Meal Extraction</span></strong></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong><span style="font-family: Arial">Specifications:</span></strong></span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Arial" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial"><br />Profat : 38.00% Min<br />Moisture : 10.00 - 12.00 % Max<br />Fiber : 12.00 - 14.00 % Max<br />Sand/Silica : 2.50 - 5.00 % Max<br />&nbsp;<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><u><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">Indian Soya bean Meal Extraction</span></u></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial" /><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial"><strong>Specifications:</strong></span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Arial" /></p><strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><br /><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">Protein : 48.00%<br />Fat: 0.50 - 2.00 % Max<br />Moisture : 12.00 - 14.00 % Max<br />Fiber : 6.00 % Max<br />Sand/Silica : 2.50 - 5.00 % Max</span></p></span></strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">&nbsp;Price for: HCM port - Hai Phong port</span></p><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">L/C to be opened&nbsp;&nbsp;&nbsp; : within 3 working days of signing the contract</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">Shipment Date&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Within 30 days of the receipt of L/C at sellers Bank</span></strong></p></span><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">Packing: Loose in container</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">Amount: Up to 200mt</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">Li&ecirc;n Hệ: Nguyễn Diệu L&ecirc;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial">Hp: 0904 789 258</span></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top