CAN BAN TINH BOT MI LAT , MI LAT , DAU PHONG

  • Thread starter HIEUVOVAN
  • Ngày gửi
H

HIEUVOVAN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH ĐT-TM TRUONG PHAT
- Địa chỉ: TAN BINH
- Tel, Fax: ::: FaX 0986688123
- email: HIEUVOVAN2009@YAHOO.COM
================================

<span style="font-size: 10pt; color: #222222; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP</strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: #222222; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> TINH BỘT M&Igrave;,M&Igrave; L&Aacute;T,ĐẬU PHỘNG...<br />GI&Aacute; CỰC HOT Đ/KG.<br />SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM,THỨC ĂN C&Ocirc;NG NGHIỆP, KEO D&Aacute;N GIẤY B&Igrave;A, HỒ SỢI DỆT&hellip;<br />BAO 60KG.<br />LH: C&Ocirc;NG TY TNHH ĐT - TM TRƯỜNG PH&Aacute;T.<br /></span><span style="font-size: 14pt; color: #222222; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">ĐT: 0986688123</span></strong><span style="font-size: 12pt; color: #222222; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><br /></span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #222222; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">EMail</span><span style="font-size: 12pt; color: #222222; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">: <a href="mailto:HIEUVOVAN2009@YAHOO.COM">HIEUVOVAN2009@YAHOO.COM</a></span></strong>
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • Xin hỏi bệnh của gà
  • Back
    Top