Cần bán vài em chim Cu Gáy đẹp đây mại vô nha

  • Thread starter contractor2306
  • Ngày gửi
C

contractor2306

Lữ khách
#1
Mình có vài em chim cu cần bán hai em lớn gáy dữ 800k/ em còn em chưa trổ cườm 400k em chưa trổ cườm bao trống nha mấy pro ghé ngang up phụ mình nha có wa có lại hiii mình ở quận 12 đối diện chợ Hiệp Thành đường Nguyễn Ảnh Thủ CELL PHONE: 0974269352
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022mjzmm2niot224095_2.jpeg&hash=f33cc71633da08e85bae44df1cae2a7f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022ntcxnzqyy2219717_2.jpeg&hash=fa36317ca16e0f4eb0ff8b3233d54ef9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022otfkymm3nt203818_2.jpeg&hash=952670bdff5ef109763aa1da62c7cff4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022ymjkmtnhod344338_2.jpeg&hash=2c04be7c53e7668af7843e663010d57a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022zdewyta1yj275460_2.jpeg&hash=17fa6375ef36f29324db44b0ab3ebe6d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022zmixmdbhmw317910_2.jpeg&hash=cf3fabf65c8c3b3e4691df4897208d5c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022ztewowfknz283849_2.jpeg&hash=45778fdb908f740a1eb22d8593a1dda7


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022zjgxoti1zd248969_2.jpeg&hash=cb20a6d73c4d3622239547f6045674ad

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022mmqzzthiym327534_2.jpeg&hash=b7cdc4a5c0bc4127b3786a3931c09432

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022odbhmwq2zj268600_2.jpeg&hash=2590f98d54c346d3d1f4346a6489c956

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010053115022ymnkmmzmnz356591.jpeg&hash=5e420ae4f39ad51cb2afe21402da230a
 

Quảng cáo

Top