Can ban xiem

hello

Lữ khách
Bạn cho có dấu đi bạn, đọc hoài mà không biết " Can ban xiem" là gì?<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
có phải là vịt xiêm không ( từ gọi miền nam ),ngan ( từ gọi miền bắc) phải không nhỉ
 

Quảng cáo

Top