Cần cung cấp heo thịt rừng

  • Thread starter Trần Thị Năm
  • Ngày gửi
T

Trần Thị Năm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Năm
- Địa chỉ: Mộ Đức - Quảng Ngãi
- Tel, Fax: 0168.2375 877 ::: FaX
- email: tamtre8@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;T&ocirc;i cần mối ti&ecirc;u thụ thịt heo rừng, ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ nhe! gi&aacute; cả phải chăng.<br /></p>
 
Back
Top