Cần đối tác trồng dưa hấu xuất khẩu

  • Thread starter Vincent Hai Nguyen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vincent Hai Nguyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vincent Hai Nguyen
- Địa chỉ: số 263 - Quốc Lộ 74, H. Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia
- Tel, Fax: +855-726382266 ::: FaX
- email: uniglobe00@gmail.com
================================

Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 25 hectares đất ở Campuchia, c&aacute;ch cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh B&igrave;nh Phước 8 km rất ph&ugrave; hợp trồng dưa hấu, chuối v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản kh&aacute;c để xuất khẩu.&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; sẳn m&aacute;y c&agrave;y Fiat 110HP v&agrave; bơm hỏa tiển để tưới c&acirc;y.&nbsp; Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần đối t&aacute;c c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; khả năng t&agrave;i ch&aacute;nh để thực hiện dự &aacute;n trồng c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản xuất khẩu.&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sẳn nh&agrave; ở cho c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; c&oacute; đầy đủ giấy ph&eacute;p hợp lệ cho việc canh t&aacute;c n&agrave;y.&nbsp; Mọi chi tiết, xin li&ecirc;n hệ với Mr. Hải&nbsp; +855-72-638-2266 hoặc +855-974-664-571, email: uniglobe00@gmail.com<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top