CẦN HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÁC NHÀ PHÂN PHỐI

  • Thread starter CÔNG TY TM TRUNG VIET
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TM TRUNG VIET

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TM TRUNG VIET
- Địa chỉ: B5 TT2 Khu Đô Thị Băc Linh Đam
- Tel, Fax: 098 402 3568
- email: vuonsinhthaitrungvietgmail.com
================================

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:1.0cm 89.85pt 72.0pt 89.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1009134642; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:706766944 -1246081402 -1025459112 597839170 1093144860 -967565788 -873670828 762354656 -2004559620 -73258524;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left" width="482.4pt" style="border-collapse: collapse; margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt" class="MsoTableGrid"> <tbody><tr style="height: 44.95pt"> <td valign="top" style="width: 151px; padding: 0cm 5.4pt; height: 44.95pt"> <p style="margin-right: -36pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:-6pt;margin-top:.05pt;width:111.6pt; height:58.45pt;z-index:-1'> <v:imagedata xsrc="file:///C:\Users\MRPHAM~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:title="logo"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="position: absolute; z-index: -1; left: 0px; margin-left: -8px; margin-top: 0px; width: 149px; height: 78px"><img height="78" border="0" width="149" src="file:///C:/Users/MRPHAM%7E1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg" /></span><!--[endif]--><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black"></span></em></p> </td> <td valign="top" style="width: 492px; padding: 0cm 5.4pt; height: 44.95pt"> <p style="margin-right: -36pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT</span></p> <p style="margin-right: -36pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ: B5 &ndash; TT2 Khu ĐT Bắc Linh Đ&agrave;m &ndash; Ho&agrave;ng Mai &ndash; H&agrave; Nội</span></p> <p align="center" style="margin-right: -36pt; text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="color: black">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Để ho&agrave; nhập với cộng đồng mang lại lợi &iacute;ch kinh tế,sức khoẻ cho con người với một m&ocirc;i trường bền vững xanh sạch đẹp kh&ocirc;ng &ocirc; nhi&ecirc;m m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng Đ&Acirc;Y L&Agrave; MỤC TI&Ecirc;U PH&Aacute;T TRIỂN CỦA C&Ocirc;NG TY </span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings; color: black">v<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Căn cứ theo quyết định số : 3446/QĐ-BNN-ng&agrave;y 05/11/2007 v&agrave; số 102/2007/QĐ-BNN ng&agrave;y 11/12/2007 của Bộ N&ocirc;ng Nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t Triển N&ocirc;ng Th&ocirc;n do Thứ Trưởng B&ugrave;i B&aacute; Bổng đ&atilde; k&yacute; CHO PH&Eacute;P KINH DOANH VẢ PH&Acirc;N PHỐI TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QU&Ocirc;C</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Chế phẩm sinh học&rdquo; Vườn Sinh Th&aacute;i&rdquo; được&nbsp; ứng dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n to&agrave;n quốc tr&ecirc;n ba năm qua được b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đ&oacute;n nhận v&agrave; tin d&ugrave;ng,đặc biệt trong thời gian qua sản phẩm đ&atilde; được rất nhiều phương tiện truyền th&ocirc;ng như b&aacute;o đ&agrave;i,truyền h&igrave;nh từ trung ương tới địa phương đưa tin về tầm quan trọng của vi&ecirc;c &aacute;p dụng chế phẩm</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Chế phẩm sinh học &ldquo;Vườn Sinh Th&aacute;i&rdquo; được hội đồng khoa học Bộ N&ocirc;ng Nghiệp đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao về hiệu quả về VIỆC ỨNG DỤNG sản phẩm l&agrave; sản phẩm sạch,kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, đảm bảo m&ocirc;i trường bền vững</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Một khi ch&uacute;ng ta &aacute;p dụng chế phẩm v&agrave;o chăn nu&ocirc;i v&agrave; trồng trọt sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo cả về chất v&agrave; lượng, gi&uacute;p cho ch&uacute;ng ta giảm đươc từ 30 đến 50% chi ph&iacute; đầu v&agrave;o lượng ph&acirc;n b&oacute;n đối với c&acirc;y trồng cũng như lượng thức ăn với vật nu&ocirc;i, r&uacute;t ngắn thời gian sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển cho thu hoạch sớm so với đại tr&agrave;, đảm bảo năng xuất tăng từ (20 đến 30)%</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Chế phẩm sinh học&rdquo; Vườn Sinh Th&aacute;i&rdquo; đ&acirc;y l&agrave; một trong những c&ocirc;ng nghệ sinh học ti&ecirc;n tiến hiện đại nhất của thế kỷ 21 được ứng dụng cho chăn nu&ocirc;i v&agrave; trồng trọt, khi ch&uacute;ng ta &aacute;p dụng đồng loạt đại tr&agrave; tr&ecirc;n diện rộng ch&uacute;ng ta sẽ loại bỏ được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật v&agrave; c&aacute;c hooc moon kich th&iacute;ch tăng trưởng ra khỏi đời sống x&atilde; hội&hellip;&hellip;</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">TH&Agrave;NH PHẦN CH&Iacute;NH C&Oacute; TRONG CHAI SẢN PHẨM </span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">1 AXITAMIN (đạm sinh học) tăng năng suất &amp; chất lượng,tăng sức đề kh&aacute;ng</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">2 KHO&Aacute;NG CHẤT(đa lượng v&agrave; vi lượng) bổ sung c&aacute;c yếu tố thiết yếu cho qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của vật nu&ocirc;i&nbsp; v&agrave; c&acirc;y trồng l&agrave;m tăng chất lượng n&ocirc;ng sản tạo ra d&ograve;ng sản phẩm sạch chất lượng cao &amp; bổ dưỡng</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">3 VI SINH VẬT HỮU &Iacute;CH.cố định NiTo trong kh&ocirc;ng kh&iacute; rồi chuyển h&oacute;a th&agrave;nh đạm để c&acirc;y trồng dễ hấp thụ,ph&acirc;n giải l&acirc;n kali v&agrave; c&aacute;c chất hữu cơ trong đất từ dạng kh&ocirc;ng tan th&agrave;nh dễ tan dễ hấp thụ,k&iacute;ch th&iacute;ch hệ sinh vật trong nước ph&aacute;t triển &amp; cải thiện m&ocirc;i trường nước trở th&agrave;nh &iacute;t &ocirc; nhiễm v&agrave; gi&agrave;u dinh dưỡng tạo điều kiện cho thủy hải sản ph&aacute;t triển tốt</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">4 MEN(enzim) k&iacute;ch th&iacute;ch chuyển h&oacute;a v&agrave; trao đổi chất</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">5 VITAMIN( A.B. C)</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần hợp t&aacute;c với tất cả những đại l&yacute;,doanh nghiệp c&aacute; nh&acirc;n để ph&acirc;n phối sản phẩm</span></em></p> <p style="margin: 0cm -36pt 0.0001pt -17.85pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Moi chi tiết li&ecirc;n h&ecirc;: TPKD: 098 402 3568</span></em></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top