Hỏi đáp Cần mọi người giúp đỡ về cây keo !

Ace cho mình hỏi cây keo thuộc nhóm nào vầ gần giống nhóm nào trong bảng nhóm trong ảnh dưới đây. Thanks mọi ace
http://www.upsieutoc.com/image/WYIm
WYIm
 
Back
Top