cần mọi người giúp đỡ

  • Thread starter duythanh90
  • Ngày gửi
Cái này vô thư viện tìm cuốn "SINH LÝ THỰC VẬT" mà đọc anh Hai à!
 
chán ah? bạn thử đánh lên google xem có thấy ko? đừng nói như thế khi mình chưa làm. sinh lý thực vật có nhưng kô đủ. mình muốn tìm hiểu kĩ hơn
 
Thông tin tìm trên google

Lấy nội dung "vai tro cua cac nguyen to da luong trong quang hop"

-Đặt câu hỏi nguyên tố đa lượng là gì? Đặt từ khóa " cac nguyen to da luong " vào google.com
Lọc được link http://www.onthi.com/bai-tap/73843.html với 2 nội dung
Để phân biệt các nguyên tố đa lượng với nguyên tố vi lượng người ta căn cứ vào hàm lượng của nguyên tố đó trong khối lượng chất sống của cơ thể, nếu nguyên tố chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sống thì là nguyên tố vi lượng, còn nếu chiếm tỉ lệ lớn hơn là nguyên tố đa lượng . Ta có nguyên tố H chiếm tỉ lệ khối lượng chất sống là 9,5%, tương tự: Ca chiếm 1,5%, P chiếm 1,0%. Vậy các chất trên đều chiếm tỉ lệ lớn hơn 0,01 khối lượng chất sống nên đều là nguyên tố đa lượng. Vậy chọn đáp án D là đáp án chính xác nhất vì bao gồm các ý trên phù hợp với lí thuyết.
các nguyên tố này có tỉ lệ lớn hơn 0,01%.Ngoài ra còn có C,H,O,N,P,Ca....
http://www.thuvienkhoahoc.com/tusac...inh_vật_trong_đất_được_phân_chia_như_thế_nào?
Nguyên tố đa lượng: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, N, C, H.
Nguyên tố vi lượng: Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co.v.v...
Nguyên tố phóng xạ: U, Th, Ra v.v...
-Đặt từ khóa "vai tro cua cac nguyen to da luong trong quang hop"
+Được link http://onthi.net/ly-thuyet/quang-hop_1468.html (nội dung THPT) ,lọc được các ý
- Thành phần hoá học của lục lạp:
38fb983cbdc84a239ccb754fc79c7e02.jpg
75%, chất khô 25%. Trong chất khô, prôtêin 30 – 45%, lipit 20 – 40%, còn lại là cacbonhiđrat và chất khoáng. Các nguyên tố khoáng thường gặp trong lục lạp là Fe (80% Fe trong lá nằm trong lục lạp), sau đó là Zn, Cu, K, Mg, Mn… Trong lục lạp có nhiều vitamin A, D, K, E. Lục lạp chứa trên 30 loại enzim khác nhau, chủ yếu là các enzim thuỷ ohân, enzim ôxi hoá - khử.
2. Hệ sắc tố quang hợp
a) Các nhóm sắc tố

- Nhóm sắc tố chính (diệp lục)
+ Diệp lục a:
aa5dd6edf7f56df8e88ee37055b9d129.jpg

+ Diệp lục b:
748d85f77b600ae534edddca9bc3932c.jpg

- Nhóm sắc tố phụ (carôtenôit)
+ Carôten:
e67ef976751819e02ce29743ff1481cc.jpg

+ Xantôphyl:
656fb391735cd9dd3931f5542dce7539.jpg
(n: 1 – 6)
Suy ra: Chất đa lượng tham gia tạo thành phần của lục lạp- Theo tư duy ngắn gọn,học sinh.

+http://www.onthi.com/ly-thuyet/anh-huong-cua-cac-nhan-to-ngoai-canh-den-quang-hop_1470.html
Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp với việc cung cấp
47dd3506d8d66dbe48689904073be4c0.jpg
và êlectron cho phản ứng sáng.
Bón các nguyên tố đại lượng và các nguyên tố vi lượng như: N, P, K, S, Mg, Fe, Cu… cho cây với liều lượng và tỉ lệ thích hợp sẽ tác dụng tốt đến quá trình tổng hợp hệ sắc tố quang hợp, khả năng quang hợp, diện tích lá, bộ mày enzim quang hợp và cuối cùng là đến hiệu suất quang hợp và năng suất cây trồng.
+Được link http://pgo.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=pgo&ids=1180
Lọc đc vấn đề
Vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng (Photpho, kali, lưu huỳnh, nguyên tố, nguyên tố vi lượng)
, kiếm được tên tài liệu
1. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Trần Văn Phẩm
Giáo trình Sinh lý thực vật (Dùng cho các Trường Đại học Nông nghiệp). NXB Nông nghiệp, 1994.
2. Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn.
Sỉnh lý học thực vật - NXB giáo dục, 1997
+Được link http://www.dlu.edu.vn/detail_subjectdraft_faculty.aspx?orgId=61&subjectId=SH2117&p=1
Lọc đc vấn đề
Vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng
kiếm được tên tài liệu
- Vũ Văn Vụ. Sinh lý thực vật và ứng dụng. NXB Giáo dục.1999.<o:p></o:p>
- Nguyễn Như Khanh. Sinh lý học sinh trưởng và phát triển thực vật. NXB Giáo dục, 1996.<o:p></o:p>
- Nguyễn Như Khanh. Sinh học phát triển thực vật. NXB Giáo dục, 2002.<o:p></o:p>
- Nguyễn Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch. Chất điều tiết sinh trưởng đối với cây trồng. NXB Nông nghiệp, 1993.<o:p></o:p>
- Amarijit, A.S. Basts. Plant Growth Regulators in Agriculture: Their Role and Commercial Uses. Haworth Press, Inc. 2001.<o:p></o:p>
- Hans Mohr and Peter Schopfer. Plant physiology. <st1:city w:st="on">Springer-Verlag</st1:city> <st1:state w:st="on">Berlin</st1:state> <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Heidelberg</st1:place></st1:city>. 1995.<o:p></o:p>
Krishnamoorthy.H.N. Physiology of plant growth and development. Atma Ram & Sons. <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Delhi</st1:place></st1:city>. <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Lucknow</st1:place></st1:city>. 1993.<o:p></o:p>
- <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Lincoln</st1:place></st1:city> Taiz and Eduardo Zeiger. Plant physiology. Second edition. Sinauer Associates, Inc. <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">USA</st1:place></st1:country-region>. 1998.<o:p></o:p>
- William G. Hopkins. Introduction to plant physiology. John wiley & Sons, Inc. <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Canada</st1:place></st1:country-region>.
Từ 2 link của 2 trường DH ,cho thấy câu hỏi "vai trò của chất đa lượng trong quang hợp" nằm trong chương trình Sinh Vật Học của sinh viên ngành nông nghiệp. Sinh viên học ngành này ít nhất cũng đc phát tài liệu,cho biết tên sách để học.Nếu để làm bài tập thì trong sách học tập đã biên tập gói gọn sát với chương trình học, để kiếm điểm ,không cần tìm kiếm những thông tin tản mát trên google.
http://www.khuyennongvn.gov.vn/e-khcn/bieu-hien-thieu-dinh-duong-o-cay-trong
Có một bài nêu rõ vai trò của từng chất khoáng đa lượng
 
chán ah? bạn thử đánh lên google xem có thấy ko? đừng nói như thế khi mình chưa làm. sinh lý thực vật có nhưng kô đủ. mình muốn tìm hiểu kĩ hơn

Nếu muốn tìm hiểu thêm thì nên học kỹ năng hỏi trước! Không ai bê 1 vấn đề chung chung mang tính hàn lâm ra hỏi.Nếu muốn hỏi thì phải đưa những nghi vấn,những khía cạnh nhỏ thì mới có người trả lời.Đó mới gọi là ng hỏi đã nắm khái quát,muốn tìm hiểu kỹ hơn.

Tôi đảm bảo ông có gõ thì kiểu gì cũng ra mấy bài thuốc yếu sinh lý cho xem:D
Trong đó có bài: dế nói riêng và côn trùng nói chung ,nhiều đạm,ít béo,giàu axit amin .Bồi bổ sức khỏe thích hợp cho người sinh lý yếu,đau chân mỏi gối.
Bác nói quá đúng, nghĩ sao thì làm vậy , nên gõ kiểu gì cũng gõ ra từ khóa "yếu sinh lý" :D
 
Bạn heocon hôm nay nhiệt tình quá, bạn chỉ rất là chi tiết. Chắc lại vì hai câu phản hồi (đã trích) đã làm cục "tự ái" của bạn ngứa ngáy rồi.
Ban đầu tôi thấy câu hỏi này nó thuộc về nguyên lý cơ bản rồi nên không có trả lời mà chỉ chỉ điểm thôi. Chỉ tại bạn duythanh90 đã không chịu khó tìm thôi.
Tại vì anh nuoide chắc là chưa biết cách gõ những từ khóa cần thiết trong Google đó thôi, cái này phải làm nhiều mới có kinh nghiệm. Anh vào đây tham khảo thêm nhé chứ để anh cứ search ra toàn là "yếu sinh lý" với lại "nuôi dê" không thì chết.
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=71933
 
Bạn heocon hôm nay nhiệt tình quá, bạn chỉ rất là chi tiết. Chắc lại vì hai câu phản hồi (đã trích) đã làm cục "tự ái" của bạn ngứa ngáy rồi.
Ban đầu tôi thấy câu hỏi này nó thuộc về nguyên lý cơ bản rồi nên không có trả lời mà chỉ chỉ điểm thôi. Chỉ tại bạn duythanh90 đã không chịu khó tìm thôi.
Tại vì anh nuoide chắc là chưa biết cách gõ những từ khóa cần thiết trong Google đó thôi, cái này phải làm nhiều mới có kinh nghiệm. Anh vào đây tham khảo thêm nhé chứ để anh cứ search ra toàn là "yếu sinh lý" với lại "nuôi dê" không thì chết.
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=71933


No no . Bạn hiền nhầm rồi . Mình lướt nét từ năm 1999 và có thể tự thiết kế được web dạng đơn giản tất nhiên mình phải biết search chứ. Trang chủ mặc định của mình là Google đó bạn:D. Còn về vấn đề chuyên ngành . Mình ko học chuyên của các bạn vì thế các bạn đừng hiểu nhầm là : Mình nghĩ sao làm vậy he he nghĩ vậy tội nghiệp mình quá :eek:

Cái này vô thư viện tìm cuốn "SINH LÝ THỰC VẬT" mà đọc anh Hai à!

Tại bạn nói đến cuốn sách sinh lý thực vật mình nghĩ bạn kia đang đi tìm ebook. liên tưởng ra mấy bài thuốc trêu tí thôi chứ ko có ý định Trích choác gì các bạn đâu.
 
Hi....hi... Vậy đó hả? thế mà tôi cứ tưởng anh nuoide tìm mãi mà vẫn cứ ra mấy chữ "sinh lý" gì không hè. Sorry anh nuoide nhe. Thực ra mấy quyển sách như kiểu "sinh lý thực vật nếu có ebook cũng không down được đâu, phải mua mới down được, chính vì vậy nên tôi mời chỉ là "vào thư viện" đó.
 
Chắc lại vì hai câu phản hồi (đã trích) đã làm cục "tự ái" của bạn ngứa ngáy rồi

Bạn nói đúng ! Chuẩn hơn là 5 phần tự ái + 5 phần thấy ghét .Nên mới ngứa tay,tốn thời gian viết + kiếm link . Nếu tự ái đơn thuần tui cũn không muốn mất thời gian làm việc vô ích đó. Tôi thừa biết những thông tin tìm ra chẳng giúp ít được cho duythanh90

Tại sao lại thấy ghét? Hỏi là 1 hành động cầu tiến,đáng hoan nghênh,nhưng hỏi thế nào là 1 nghệ thuật .
chán ah? bạn thử đánh lên google xem có thấy ko? đừng nói như thế khi mình chưa làm. sinh lý thực vật có nhưng kô đủ. mình muốn tìm hiểu kĩ hơn
Đụng nhẹ 1 tí đã giãy lên tự bào chữa, tôi biết rồi,nhưng muốn nâng cao,đào sâu thêm thôi.Buồn cười vãi!! Lý luận của thằng dốt . Tại sao tui gọi là thằng dốt?Tuy là tui chưa hề đọc qua,học qua Sinh Lý Thực Vật bậc đại học . Nhưng tui biết chắc,cuốnSinh Lý Thực Vật là tài liệu khoa học, được các vị GS ,TS viết, được giảng dạy,làm tài liệu tham khảo thì sao lại không đủ . Thà cứ nói "tui không hiểu.muốn đc chỉ giáo" cho nó lọt tai.
 
Đã là SV nông lâm ai cũng phải đọc qua quyển sinh lý thật vật đó là môn đại cương và là môn bắt buộc và là nền tảng cho các môn học khác
http://agriviet.com/download/3-trong-trot/

Những câu hỏi thế này không cần thiết phải reply, nếu ko biết thì ko tốt nghiệp được đâu.
 
sao không tìm cuốn dinh dưỡng khoáng cây trồng của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ soạn đó. Hứa chắc với bạn luôn là có thứ bạn cần tìm. tui đang đọc nó nè
 
Bạn nói đúng ! Chuẩn hơn là 5 phần tự ái + 5 phần thấy ghét .Nên mới ngứa tay,tốn thời gian viết + kiếm link . Nếu tự ái đơn thuần tui cũn không muốn mất thời gian làm việc vô ích đó. Tôi thừa biết những thông tin tìm ra chẳng giúp ít được cho duythanh90

Tại sao lại thấy ghét? Hỏi là 1 hành động cầu tiến,đáng hoan nghênh,nhưng hỏi thế nào là 1 nghệ thuật .Đụng nhẹ 1 tí đã giãy lên tự bào chữa, tôi biết rồi,nhưng muốn nâng cao,đào sâu thêm thôi.Buồn cười vãi!! Lý luận của thằng dốt . Tại sao tui gọi là thằng dốt?Tuy là tui chưa hề đọc qua,học qua Sinh Lý Thực Vật bậc đại học . Nhưng tui biết chắc,cuốnSinh Lý Thực Vật là tài liệu khoa học, được các vị GS ,TS viết, được giảng dạy,làm tài liệu tham khảo thì sao lại không đủ . Thà cứ nói "tui không hiểu.muốn đc chỉ giáo" cho nó lọt tai.
bạn đừng nói vậy. cũng tội nghiệp cho người cần tìm hiểu.
vấn đề sinh lý thực vật là mênh mông như biển nước vì vậy các ông giáo sư tiến sĩ muốn giải thích từ a đến z các vần đề về sinh lý thì chắc là cần một cuốn sách dày vài ngàn trang cũng chưa đủ nữa. nên có những phần các ông ấy giải thích đơn giản hoặc tóm gọn. nên theo tui nghĩ cuốn sinh lý thực vật chỉ là cuốn sách căn bản thôi. vì còn nhiều sách khác hổ trợ cho sinh lý như: quan hệ nước với cây trồng, dinh dưỡng khoáng cây trồng, vai trò ánh sách đối với cây trồng... vì vậy muốn đi sâu tìm hiểu một vấn đề nào đó về sinh lý cây trồng thì đọc cuốn sinh lý thực vật thì chưa đủ mà cần phải đọc những cuốn sách khác hổ trợ thêm. vì tri thức là vô tận mà
 
Back
Top