cần mua 1 cái bao tử nhím

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
ai có thì giúp bác ấy đi ... mà có sự khác biệt gì giữa nhím rừng và nhím nhà ...làm sao mà phân biệt được chứ
 
Bạn hãy liên lac chỗ mua nhím thịt đó
 
ban muon mua bao tu nhim ban hay lien he 0918416839
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top