Cần mua 1 máy ấp trứng ( máy 4000 trứng)

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Xuân Quang
- Địa chỉ: Cái Bè, Tiền Giang
- Tel, Fax: ::: FaX 0904504585
- email: xuan_quang1011987@yahoo.com.vn
================================

<p>Xin ch&agrave;o!</p><p>T&ocirc;i đang t&iacute;nh mua 1 m&aacute;y ấp trứng khoảng 4000 trứng để ấp trứng g&agrave; sao. Vậy qu&yacute; anh chị n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp cho t&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ trức tiếp với t&ocirc;i qua sdt: 0904 504 585. Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</p>
 


dtieubinh

Lữ khách
chào anh, anh có thể liên hệ cơ sở máy ấp trứng Ba Trân tại Long An, số dt liên hệ 0989373897.Cung cấp các loại máy ấp trứng quy mô từ nhỏ đến lớn .
 


Top