Cần mua bạch tuộc

  • Thread starter Golden Bees Foods Co., Ltd
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Golden Bees Foods Co., Ltd
- Địa chỉ: HCM
- Tel, Fax: 08.35119957 - 35119958 ::: FaX 08.35119960 ::: FaX
- email: info@gbf.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua bạch tuộc số lượng lớn, ai c&oacute; nguồn h&agrave;ng tốt li&ecirc;n hệ nh&eacute;, đang cần gấp.</p><p>ĐT: 0979.33.81.81</p><p>email: <a href="http://agriviet.com/%22mailto:info@gbf.com.vn/%22">info@gbf.com.vn</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top