cần mua BÍ ĐỎ

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên đuc
- Địa chỉ: cẩm trung -cẩm phả -quảng ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: emailgaaravn14
================================

<h3><font color="#6666ff">t&ocirc;i đang chăn nu&ocirc;i n&ecirc;n c&acirc;n mua một số ng&ocirc; hạt kh&ocirc; v&agrave; b&iacute; đỏ ( cả quả con xanh) vậy ai c&oacute; ng&ocirc; v&agrave; b&iacute; rẻ gọi đt cho t&ocirc;i 0906685555.b&aacute;n tại nơi c&oacute; hoặc chở ra được số nh&agrave; 119 đường l&acirc;m nghiệp cẩm trung -cẩm phả-&nbsp;QN&nbsp;.SỐ LƯỢNG CẦN 200kg/ TH&Aacute;NG.gi&aacute; cả vưa phải .ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i.</font></h3>
 
Back
Top