CẦN MUA CÀ CHUA XUẤT KHẨU (Tomatoes) 2010

  • Thread starter hoanghienlagi
  • Ngày gửi
H

hoanghienlagi

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN Co.,Ltd
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Tel, Fax: 0623 602868 ::: FaX 0623 872405
- email: hoanghienlagi@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH HO&Agrave;NG HIỂN cần mua c&agrave; chua xuất khẩu với c&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật như sau.</p><p>C&agrave; chua Tr&aacute;i tr&ograve;n c&ograve;n nụ</p><p>&nbsp;Size Cở: 6cm &gt; 7 cm&nbsp;</p><p>&nbsp;M&agrave;u sắc tươi đỏ, kh&ocirc;ng s&acirc;u bệnh&nbsp;&nbsp;v&agrave; c&oacute; đ&oacute;m đen tr&ecirc;n tr&ecirc;n tr&aacute;i,</p><p>&nbsp;Đ&oacute;ng g&oacute;i : 5kg/ Carton &nbsp; - 150 Carton/ Pallet</p><p>&nbsp;G&iacute;a FOB T&acirc;n Sơn Nhất Airport HCMC</p><p>&nbsp;3 &gt; 5 Tấn /Tuần</p><p>&nbsp;Doanh nghiệp ,c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; quan t&acirc;m xin li&ecirc;n lạc</p><p> C&ocirc;ng Ty TNHH HO&Agrave;NG HIỂN</p><p>&nbsp;414/3 Thống Nhất, TX Lagi, Tỉnh B&igrave;nh Thu&acirc;n</p><p>&nbsp;ĐT :0623602868</p><p>&nbsp;FAX: 0623872405</p><p>&nbsp;DĐ : 0913 647304</p><p>&nbsp;Mr : Hiển</p><p>&nbsp;Email: hoanghienlagi@gmail.com</p><p>&nbsp;Website: http://www.hoanghienlagi.edv.vn</p>
 
Back
Top