CAN MUA CA DIEU HONG GIONG

  • Thread starter Ngo hong duc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngo hong duc
- Địa chỉ: hau giang
- Tel, Fax: 0975108774
- email: ducngohong82@yahoo.com.vn
================================

<p>Chung toi dang tim kiem mua ca dieu hong giong ve nuoi. Vay quy khach hang nao co ban xin hay lien he voi chung toi. Han hanh duoc hop tac voi quy khach hang. <br />Xin vui long bao gia bao, phuong thuc giao nhan.<br />Cam on</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top