cần mua các loài chim , thú quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

  • Thread starter Mr Giap
  • Ngày gửi
M

Mr Giap

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Giap
- Địa chỉ: hanoi
- Tel, Fax: 0977774677 ::: FaX
- email: boyhanoi74@yahoo.com
================================

<p>Toi c&acirc;n mua c&aacute;c lo&agrave;i chim , th&uacute; quy hiếm c&oacute; nguy cơ tuyệt chủng để g&acirc;y nu&ocirc;i bải tồn , l&agrave;m cảnh</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ : mr Gi&aacute;p</p><p>ĐT : 0977774677</p>
 
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top