Cần Mua Các Loại Thơm (Khóm) Chanh - Ớt - Đu đủ

  • Thread starter kokonotg
  • Ngày gửi
K

kokonotg

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: muaban
================================

<div id="post_message_57770"><strong><font color="#ff0000">M&igrave;nh ở Tiền Giang Muốn Mua&nbsp;&nbsp;</font><font color="#ff0000">Thơm (Kh&oacute;m): 100-300 Tr&aacute;i/ Ng&agrave;y</font></strong><br /><br /><br />NẾU ĐƯỢC SAU N&Agrave;Y SẼ MUA NHIỀU HƠN NỬA.<br /><br /><em><strong><font color="#ff0000">Cần Hợp T&aacute;c L&acirc;u D&agrave;i Uy T&iacute;n Chất Lượng. Đặc Biệt Gi&aacute; Phải Cạnh Tranh, H&agrave;ng Ngon, Đẹp...</font></strong></em><br /><font color="#0000ff"><strong>Ai B&aacute;n Xin Li&ecirc;n Hệ: 0733.772249 - 0733.773412 </strong></font><br /><font color="#0000ff"><strong>0905.569225 (Gặp Pha Hoặc Thơ)</strong></font><br /><font color="#0000ff"><strong>Hay n&oacute;i chuyện trực tiếp qua YM: MuaTraiCayNongSan</strong></font></div>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: muatraicaynongsan
================================

<div><strong><font color="#ff0000">M&igrave;nh ở Tiền Giang Muốn Mua</font></strong></div><div><strong><font color="#ff0000" /></strong><br />+ Chanh Giấy, Chanh ko Hạt: 50-100Kg/ng&agrave;y<br /><br />NẾU ĐƯỢC SAU N&Agrave;Y SẼ MUA NHIỀU HƠN NỬA.<br /><br /><em><strong><font color="#ff0000">Cần Hợp T&aacute;c L&acirc;u D&agrave;i Uy T&iacute;n Chất Lượng. Đặc Biệt Gi&aacute; Phải Cạnh Tranh, H&agrave;ng Ngon, Đẹp...</font></strong></em><br /><font color="#0000ff"><strong>Ai B&aacute;n Xin Li&ecirc;n Hệ: 0733.772249 - 0733.773412 </strong></font><br /><font color="#0000ff"><strong>0905.569225 (Gặp Pha Hoặc Thơ)</strong></font><br /><font color="#0000ff"><strong>Hay n&oacute;i chuyện trực tiếp qua YM: MuaTraiCayNongSan</strong></font></div>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><strong><font color="#ff0000">M&igrave;nh ở Tiền Giang Muốn Mua </font></strong></p><p>+ Ớt chỉ thi&ecirc;n, ớt sừng tr&acirc;u.....<br /><br />NẾU ĐƯỢC SAU N&Agrave;Y SẼ MUA NHIỀU HƠN NỬA.<br /><br /><em><strong><font color="#ff0000">Cần Hợp T&aacute;c L&acirc;u D&agrave;i Uy T&iacute;n Chất Lượng. Đặc Biệt Gi&aacute; Phải Cạnh Tranh, H&agrave;ng Ngon, Đẹp...</font></strong></em><br /><font color="#0000ff"><strong>Ai B&aacute;n Xin Li&ecirc;n Hệ: 0733.772249 - 0733.773412 </strong></font><br /><font color="#0000ff"><strong>0905.569225 (Gặp Pha Hoặc Thơ)</strong></font><br /><font color="#0000ff"><strong>Hay n&oacute;i chuyện trực tiếp qua YM: MuaTraiCayNongSan</strong></font></p>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><strong><font color="#ff0000">M&igrave;nh ở Tiền Giang Muốn Mua </font></strong></p><p>+ Đu Đủ: 150 - 200 kg/ng&agrave;y<br /><br /><br />NẾU ĐƯỢC SAU N&Agrave;Y SẼ MUA NHIỀU HƠN NỬA.<br /><br /><em><strong><font color="#ff0000">Cần Hợp T&aacute;c L&acirc;u D&agrave;i Uy T&iacute;n Chất Lượng. Đặc Biệt Gi&aacute; Phải Cạnh Tranh, H&agrave;ng Ngon, Đẹp...</font></strong></em><br /><font color="#0000ff"><strong>Ai B&aacute;n Xin Li&ecirc;n Hệ: 0733.772249 - 0733.773412 </strong></font><br /><font color="#0000ff"><strong>0905.569225 (Gặp Pha Hoặc Thơ)</strong></font><br /><font color="#0000ff"><strong>Hay n&oacute;i chuyện trực tiếp qua YM: MuaTraiCayNongSan</strong></font></p>
 
doanh nghiệp chú ý: Lần sau anh chị không nên lập quá nhiều bài có nôi dung tương tự nhau như thế . Chỉ cần lập một topic với nội dung thu mua tất cả các loại sản phẩm cần mua là được.
 


Back
Top