cần mua các loại thủy sản tươi sống đồ biển

  • Thread starter dongthap
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dong thap
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX 0937977187
- email: sonytoan@yahoo.com
================================

<p>hiện nay em&nbsp;chuẩn bị mở qu&aacute;n nhậu hải sản biển tươi sống, nhưng em ở SeĐ&eacute;c Đồng Th&aacute;p. ACE n&agrave;o biết chổ n&agrave;o cung cấp giới thiệu cho em với.c&aacute;m ơn nhiều.</p>
 
Back
Top