Cần mua cám gạo - bã bia

  • Thread starter anhunmghy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

anhunmghy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anhunmghy
- Địa chỉ: KCN Hưng yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0976978640 ::: FaX
- email:
================================

<p>Cần mua:</p><p>&nbsp;* c&aacute;m gạo tươi kh&ocirc;ng trộn: 200-300 tấn/th&aacute;ng</p><p>* B&atilde; bia sấy kh&ocirc;: 100-200 tấn /th&aacute;ng</p><p>Người li&ecirc;n hệ: Mr Tuấn 0976978640 email: anhunghy@gmail.com <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top