Cần mua Cám gạo miền nam xay xáy, không trộn

  • Thread starter CTy TNHH An HÆ°ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTy TNHH An HÆ°ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTy TNHH An Hưng
- Địa chỉ: Hung Yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0976 978 640
- email: ạnhunghy@gmail.com
================================

<p><font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua c&aacute;m gạo xay x&aacute;t, c&aacute;m Miền Nam (c&aacute;m tốt kh&ocirc;ng trộn tạp chất), số lượng:&nbsp;200 - 300 tấn&nbsp; th&aacute;ng.</font></p><p><font size="4">Xin li&ecirc;n hệ: </font></p><p><font size="4">Mr Tuan, ĐT 0976 978 640, email: <a href="mailto:anhunghy@gmail.com">anhunghy@gmail.com</a></font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top