Cần mua "cám gạo xay xát, bã bia sấy khô"

  • Thread starter Công ty TNHH An HÆ°ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty TNHH An Hưng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH An Hưng
- Địa chỉ: KCN Phố Nối - Hưng yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0976978640
- email: anhunghy@gmail.com
================================

<p>&nbsp;*Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua c&aacute;m gạo xay x&aacute;t 200 - 300 tấn/ th&aacute;ng (c&aacute;m xay x&aacute;t từ gạo, kh&ocirc;ng trộn chất độn, c&aacute;m tươi nguy&ecirc;n dầu, kh&ocirc;ng sấy&quot;</p><p>&nbsp;* B&atilde; bia sấy kh&ocirc;, kh&ocirc;ng trộn chất trộn 100 -200 tấn / th&aacute;ng</p><p>Người li&ecirc;n hệ: Mr Tuan 0976987641 - email:anhunhhy@gmail.com<br /></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top