CẦN MUA CÁM TƯƠI, CÁM TRỘN TRẤU NGHIỀN, KHOAI MÌ LÁT, BỘT CÁ, BÃ ĐẬU NÀNH, ĐẬU PHỘNG SỬ DỤNG SAN XUẤ

  • Thread starter CAM TU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CAM TU
- Địa chỉ: SỐ 30 ĐƯỜNG LÊ ANH XUÂN PHƯỜNG 2 TPCL ĐỒNG THÁP
- Tel, Fax: 0909201897 ::: FaX
- email: camtudomenal@yahoo.com
================================

<p>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN VỚI QUI M&Ocirc; LỚN Ở TỈNH ĐỒNG TH&Aacute;P, HIỆN C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I DANG CẦN MUA NGUỒN H&Agrave;NG LỚN C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG C&Aacute;M , B&Atilde; ĐẬU PHỘNG, BỘT C&Aacute;....NEU QU&Iacute; C&Aacute; NH&Acirc;N HAY QU&Iacute; C&Ocirc;NG TY&nbsp;N&Agrave;O C&Oacute; C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG TR&Ecirc;N TH&Iacute; LI&Ecirc;N HỆ VỚI CẨM T&Uacute;. RẤT MONG SỰ HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top