CẦN MUA CAU VUA GIỐNG SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter HUỲNH VÄ‚N NGUYÊN
  • Ngày gửi
H

HUỲNH VĂN NGUYÊN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HUỲNH VĂN NGUYÊN
- Địa chỉ: TP Quảng Ngãi
- Tel, Fax: 0913.447.459 ::: FaX
- email: dongdohn@dng.vnn.vn
================================

<p>T&ocirc;i cần mua Cau vua giống với số lượng lớn. Do nhu cầu mở rộng Trang trại Sinh vật cảnh ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua c&aacute;c loại c&acirc;y giống như sau :</p><p>- C&aacute;c loại c&acirc;y trang tr&iacute; cho nh&agrave; vườn , biệt thự, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh. ( C&acirc;y Ngoại thất )</p><p>- C&aacute;c loại c&acirc;y chịu ph&ograve;ng Lạnh v&agrave; một số c&acirc;y trang tr&iacute; trong nh&agrave; ( C&acirc;y nội thất )</p><p>+ Sưu tầm mua b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y xanh cổ thụ.</p><p>Qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu xin Fax b&aacute;o gi&aacute; về : 0553.835935 hoặc 0913.447.459 gặp Mr Nguy&ecirc;n.</p><p>Xin cảm ơn đ&atilde; đọc tin!</p>
 
Back
Top