cần mua cây Chấp thực sinh

  • Thread starter xuan linh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
X

xuan linh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xuan linh
- Địa chỉ: Chương Mỹ -Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: linhnguyen15179@gmail.com
================================

<p>Em đang cần mua một lượng lớm c&acirc;y Chấp thực sinh đẻ lam gốc gh&eacute;p . b&aacute;c nao c&oacute; thong tin gi m&aacute;ch giup em nhe.</p><p>Em Linh - Chương Mỹ -H&agrave; Nội</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top