Cần mua cây cỏ ngọt!

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Hoài Thanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Hoài Thanh
- Địa chỉ: Bình Dương
- Tel, Fax: 01693843304 ::: FaX
- email: hage1991@gmail.com
================================

T&ocirc;i đang l&agrave;m đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học về chiết xuất stevioside c&oacute; trong c&acirc;y cỏ ngọt. Nếu đề t&agrave;i tốt sẽ nh&acirc;n rộng ra sản xuất v&igrave; vậy t&ocirc;i cần t&igrave;m kiếm nguồn nguy&ecirc;n liệu cỏ ngọt trong khu vực miền Nam v&agrave; ổn định. Ai c&oacute; th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ Thanh, đt 01693843304 hoặc mail <a href="mailto:hage1991@gmail.com">hage1991@gmail.com</a>. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx