Cần mua cây giống hoặc hạt giống cây Măcca.

  • Thread starter Lê Ngọc Minh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Ngọc Minh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Ngọc Minh
- Địa chỉ: Khu 4a, P1, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng.
- Tel, Fax: 0633863270
- email: organminhquy@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i ở TX Bảo Lộc L&acirc;m Đồng, muốn mua c&acirc;y giống hoặc hạt giống c&acirc;y Măcca. Xin chỉ d&ugrave;m mua ở đ&acirc;u? Gi&aacute; bao nhi&ecirc;u?</p><p>Li&ecirc;n hệ: 0633863270 - 01689999648.</p><p>Đa tạ.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top