cần mua cây giống Sâm Ngọc Linh

  • Thread starter thieule
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thieule

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thieule
- Địa chỉ: ha noi
- Tel, Fax: 0913104488 ::: FaX
- email: thieule_5000@yahoo.com
================================

<p><em><font face="Times New Roman" size="3">T&ocirc;i đang rất cần mua chừng một - hai chục c&acirc;y giống S&acirc;m Ngọc Linh&nbsp; để trồng thử theo phương ph&aacute;p mới . Ai c&oacute; b&aacute;n hoặc biết địa chỉ nơi b&aacute;n xin chỉ gi&uacute;p . </font></em></p><p><em><font face="Times New Roman" size="3">Xin cảm ơn trước</font></em></p><p><em><font face="Times New Roman" size="3">Thiếu L&ecirc; </font></em></p><p><em><font face="Times New Roman" size="3">DT 0913104488 </font></em></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top