Cần mua cây lạc dại

  • Thread starter Nguyá»…n SÆ¡n
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n SÆ¡n

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Sơn
- Địa chỉ: Hiệp hào _ Bắc Giang
- Tel, Fax: 0986 914 727 ::: FaX
- email: Sonkhiemkhanh@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;T&ocirc;i đọc b&aacute;o NNVN c&oacute; giới thiệu về c&acirc;y Lạc dại, c&oacute; t&aacute;c dụng: trồng l&agrave;m cảnh (thảm cỏ ở đ&ocirc; thị, c&ocirc;ng vi&ecirc;n) đặc biệt l&agrave; c&oacute; tấc dụng cải tạo đất (tạo ph&acirc;n hữu cơ, diệt cỏ dại, chống bốc hơi nước...). Nh&agrave; t&ocirc;i c&oacute; 4 s&agrave;o vườn trồng c&acirc;y ăn quả, cỏ dại mọc nhiều g&acirc;y t&aacute;c hại: ăn thức ăn của c&acirc;y ăn quả, tốn c&ocirc;ng sới cỏ... </p><p>Vậy t&ocirc;i muốn mua giống c&acirc;y lạc dại ở đ&acirc;u ? Gi&aacute; bao nhi&ecirc;u?</p><p>Ai biết chỉ gi&uacute;p t&ocirc;i nh&eacute;! Xin cảm ơn nhiều!</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top