Cần mua cây vú sữa nguyên cây số lượng nhiều

  • Thread starter Tran Duc Trieu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tran Duc Trieu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tran Duc Trieu
- Địa chỉ: 87 Bạch Đằng, Bình Thạnh
- Tel, Fax: 38040452 ::: FaX
- email: ductrieu711@yahoo.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua c&acirc;y v&uacute; sữa để gh&eacute;p lan với số lượng lớn, c&aacute; nh&acirc;n hoặc đơn vị n&agrave;o cần b&aacute;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số điện thoại sau 0903702582 gặp Triều</p><p>Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top