cần mua chim gấp: chích chòe trắng và quyên nâu

  • Thread starter thiên Ä‘uc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thiên đuc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên đuc
- Địa chỉ: to 39 b câm trung câm phả
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email:
================================

<font color="#ff0000" size="5">t&ocirc;i c&oacute; bạn b&egrave; rất s&agrave;nh về chim v&agrave; choi nhi&ecirc;u loai chim. vậy ai c&oacute; chim chich ch&ograve;e l&ocirc;ng trắng hết v&agrave; chim quy&ecirc;n n&acirc;u, r&ugrave;a v&agrave;ng li&ecirc;n hệ đt: 0906685555-0934446818.mua nuoi choi.b&aacute;n luon con khỉ 5kg-7tr;con nh&iacute;m đuc 10kg-6tr.</font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top