Cần mua con giống vẹm vỏ xanh

  • Thread starter Phạm Minh Công
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Minh Công
- Địa chỉ: BRVT
- Tel, Fax: 01658014728
- email: phamicoaqua@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần một lượng lớn con giống vẹm vỏ xanh để nu&ocirc;i.</font></p><p><font size="2">Vậy đơn vị n&agrave;o c&oacute; cung cấp con giống xin cho biết địa chỉ để ch&uacute;ng t&ocirc;i tiện li&ecirc;n lạc.</font></p><p><font size="2">Xin cảm ơn.</font> <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top