Can mua cua lot dong lanh

  • Thread starter SHF UK
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: SHF UK
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Chung toi can mua cua lot (soft shell crab = mud crab = Scylla serrata). Xin vui long lien he dia chi email tai VN: <a href="mailto:shf.dao@gmail.com">shf.dao@gmail.com</a> </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top