cần mua đà điểu

  • Thread starter vo van vinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vo van vinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vo van vinh
- Địa chỉ: 33/3a dong hung thuan q12 tp.hcm
- Tel, Fax: 0937919471 ::: FaX
- email: bangkhuang41980@yahoo.com.vn
================================

<p>M&igrave;nh cần mua 1 cặp đ&agrave; điểu khoảng 2kg,&nbsp;nếu ai biết chỉ d&ugrave;m minh, m&igrave;nh xin ch&acirc;n th&agrave;nh cam ơn.&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top