cần mua da trăn khô số lượng lớn

  • Thread starter yinger
  • Ngày gửi
Y

yinger

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hồng thúy doanh
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 0908582008
- email: hongthuydoanh@yahoo.com
================================

<p>hiện nay b&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c c&oacute; nguồn h&agrave;ng da trăn kh&ocirc; </p><p>đối t&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nguồn h&agrave;ng tr&ecirc;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ms. doanh</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; điện thoại:0908582008</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; yahoo: <a href="mailto:hongthuydoanh@yahoo.com">hongthuydoanh@yahoo.com</a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gmail: <a href="mailto:doanh008@gmail.com">doanh008@gmail.com</a></p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top