Cần mua đậu phụng!

  • Thread starter Công ty thÆ°Æ¡ng mại Kim Đô
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty thương mại Kim Đô

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty thương mại Kim Đô
- Địa chỉ: 474A Trần Hưng Đạo, f2, Q5, HCM
- Tel, Fax: 08-39244483
- email: anhuynh.0117@gmail.com
================================

Hiện c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua hạt đậu phụng (lạc)s&ocirc;s lượng lớn để xuất khẩu sang thị trường H&agrave;n Quốc, Qu&yacute; đơn vị, c&ocirc;ng ty, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; khả năng cung ứng xin li&ecirc;n lạc ĐT:01264686169 hoặc qua email: <a href="mailto:anhuynh.0117@gmail.co">anhuynh.0117@gmail.co</a>m!
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top