cần mua dế thịt

Xuan Vu

_
Nông dân @
anh có thể giúp em nuôi dế làm dây chuyền thức ăn cho tắc kè ,em nói trể quá nếu như trước 1 ,2 tuần ,thì sẳn chuyến đi hợp mặt anh mang cho em trưng dế giống luôn .Ở đây anh xin mấy người bạn ngày trước anh chỉ nó nuôi là có ngay he he
 


Top