Cần mua Don giống

  • Thread starter Nguyá»…n Quang Học
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Quang Học

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Học
- Địa chỉ: Hà Nam
- Tel, Fax: ::: FaX 03513691161 ::: FaX
- email:
================================

<font size="4">T&ocirc;i cần mua từ 10-20 con Đon giống, ai c&oacute; hoặc biết nơi cung cấp, chỉ gi&uacute;p với nh&eacute;. Đặc biệt t&ocirc;i c&oacute; 5 đ&ocirc;i nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh hoặc chửa cần b&aacute;n, b&aacute;c n&agrave;o quan t&acirc;m th&igrave; li&ecirc;n hệ qua số điện thoại 0351691161. Cảm ơn đ&atilde; đọc tin</font><br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top