Cần mua Dúi giống và Dúi thịt tại khu vực tỉnh Lâm Đồng

#1
Tôi đang cần một nguồn cung cấp Dúi thịt ổn định và cần mua 20 cặp Dúi giống từ 2 đến 3 tháng tuổi tại khu vực tỉnh Lâm Đồng.
Anh chị em nào có liên hệ với tôi qua sđt: 0976141108
 

Top