Cần mua gà con 01 ngày tuổi

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Tel, Fax: 0988.252.104 ::: FaX
- email: hoatimvn_64@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</p><p>T&ocirc;i t&ecirc;n Ngọc, t&ocirc;i đang sống v&agrave; l&agrave;m việc tại th&agrave;nh phố Tuy H&ograve;a, tỉnh&nbsp;Ph&uacute; Y&ecirc;n. T&ocirc;i cần mua&nbsp;g&agrave; con 01 ng&agrave;y tuổi, giống g&agrave; ta hoặc g&agrave; tam ho&agrave;ng chất lượng tốt. T&ocirc;i cầm mua với số lượng lớn. B&agrave; con ai c&oacute; thể gi&uacute;p t&ocirc;i với! ĐT: 0988.252.104. Xin cảm ơn rất nhiều!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top