CAN MUA GA MAI DE TAM HOANG O GAN DUC TRONG_LAM DONG

  • Thread starter tuantrongtmt
  • Ngày gửi
T

tuantrongtmt

Guest
#1
<strong>TOI O DUC TRONG_CUA TINH LAM DONG TOI CAN MUA MOT SO LUONG GA MAI TAM HOANG DE LAY TRUNG CO BAN NAO CUNG CAP DUOC VUI LONG PM CHO MINH QUA EMAIL&nbsp; <a href="mailto:TUAN_TRONGTMT@YAHOO.COM">TUAN_TRONGTMT@YAHOO.COM</a> CAM ON</strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyệ tuấn trọng
- Địa chỉ: tphcm
- Điện thoại: o975513459 - Fax:
- email: hai_lua_thoi_nay81@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx